Nosiče akumulátorových článků

O firmě

Jsme dceřiná společnost německé firmy AIB Kunstmann GmbH.

Společnost byla založena 21.07.2003. Naše hlavní činnost spočívá ve výrobě nosičů akumulátorových článků a ve výrobě řady dalších výrobků z oceli.

Společnost byla založena za účelem vyrábět pro mateřskou společnost nosiče v surovém stavu, tedy bez povrchové úpravy. Po rozpačitých začátcích v roce 2003 a 2004 se podařilo společnost v roce 2005 stabilizovat a jméno naší společnosti se začalo dostávat ve známost u výrobců baterií. Začaly se množit poptávky na dodávku nosičů přímo na český trh.
 
Postupem času naše společnost začala spolupracovat s řadou nových zákazníků,
tzn., že již není naším jediným zákazníkem naše mateřská společnost. Vyrábíme různé menší a středně velké ocelové konstrukce, poskytujeme kooperační služby řadě společnostem. V červenci roku 2007 byl v naší společnosti zaveden a poté úspěšně certifikován Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.
 
V roce 2009 se nám podařilo  investovat do nových technologií a rozšířit tak spektrum nabízených služeb. V druhé polovině roku 2009 bylo dalším krokem ke zvýšení kvalifikace společnosti v technologii svařování zavedení technologických postupů a certifikace podle požadavků normy DIN 18880 - 7:2002-09 - třída D. S touto certifikací jsme schopni zaručeně svařovat závěsná zařízení odpovídající třídě D se specializací na nosiče akumulátorových článků.